Get Adobe Flash player

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 แอดเข้ากลุ่มไลน์ด้วย QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะ...                  

ภาคปกติ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภท ข้างต้น (ยกเว้นบัญชีสำรอง) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 5 ชั้น 3 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีการประชุมชี้แจงการมอบตัว เวลา 10.00-12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา ทางโรงเรียนจะถือว่า สละสิทธิ์


ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภท ข้างต้น (ยกเว้นบัญชีสำรอง) มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีการประชุมชี้แจงการมอบตัว เวลา 10.00-12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา ทางโรงเรียนจะถือว่า สละสิทธิ์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)
ข่าวประชาสัมพันธ์


แอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม