สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 แอดเข้ากลุ่มไลน์ด้วย QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะ...                  


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนภาคปกติ

(ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทข้างต้น มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีการประชุมชี้แจงการมอบตัว เวลา 10.00-12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา จะถือว่า "สละสิทธิ์")


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนภาคปกติ

(ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 6 ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีการประชุมชี้แจงการมอบตัว เวลา 10.00-12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา จะถือว่า "สละสิทธิ์")ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียนสตรีนนทบุรี

แอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม